[]
1 Step 1
AdınızAdınız
Bizə bildirmək istədiyiniz!more details
0 /
Qiymətləndirin
Previous
Next

Mən Hüseynzadə Orxan Səlim oglu 1992-ci il 10 sentyabr tarixində Zaqatala rayonunda dünyaya gəlmişəm.Kompyuter sənətinə böyük həvəs göstərmiş və bu işdə özümü gördüyümə inanaraq bu iş üzrə çalışmışam.Özfəaliyyətimin müddətində gördüyüm işlərdən ən böyüyü Akkord investisya korparasyası üçün hazırladığım sayt olub.Daha sonra isə böyük dizayn şirkəti olan Irdesign üçün hazırladığım sayt olub.Bununla yanaşı bir çox işlərə imza atmış,hər bir işimi böyük səy və həvəs göstərərək uğurlar əldə etmişəm.